نگهداشت و پشتیبانی

نگهداشت و پشتیبانی
نگهداشت و پشتیبانی

    این بخش از شرکت ایمن کاوان کیهان(IKK) اکثر فعالیت خود را متمرکز بر روی نگهداشت و پشتیبانی سرویس دهندگان شبکه (Server Side)نموده است. اگرچه نگهداری و پشتیبانی از کاربران (Client Side)شبکه نیز بخشی از فعالیت های شرکت IKK را تشکیل می دهد، لیکن اکثر تمرکز و انرژی شرکت در ارایه خدمات تخصصی برای سرورها و تجهیزات اصلی شبکه بکار گرفته می شود. خدمات تخصصی ذیل در این بخش قابل ارایه به مشتریان گرامی خواهند بود. 
    نگهداری از سرورها و سرویس دهندگان شبکه شامل:
     Active Directory Infrastructure Services Database Servers Mail Servers Monitoring Servers File Servers Media Servers Web & Hosting Servers OCS & Communication Servers   Proxy & Cache Servers Anti-Virus and Updating Servers Backup Servers  نگهداری و پشتیبانی از سیستم های Switching & Routing بازدید های دوره ای و بروز رسانی کلیه سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری نگهداشت و پشتیبانی از سیستم ها و تجهیزات بخش کاربران شبکه  (Client Side) ارتقاع و بهینه سازی شرایط و وضعیت شبکه به صورت نامحسوس با استفاده از آخرین دستاوردها و راهکارهای روز دنیا  (Migration Strategy) پشتیبانی از نرم افزارهای خاص شامل: نرم افزار های جامع اتوماسیون، مالی، انبار، دبیرخانه، حقوق و دستمزد و ... که دوران پشتیبانی آنها به اتمام رسیده است و به طور کلی تمامی خدماتی که مرتبط با واژه نگهداشت و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری می گردند در این بخش از شرکت قابل ارایه خواهند بود.