فنی مهندسی

فنی مهندسی
  • اخذ گواهینامه های بین المللی امنیت اطلاعات (BS7799, ISO27001)
  • برنامه ریزی، نیاز سنجی و پیاده سازی سیستم ISMS سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • نصب و راه اندازی سیستم های (Anti Virus, IDS, IPS, Firewall, … )
  • ارائه راهکارهای جامع جهت پیاده سازی سیستم های نظارتی ، احراز هویت و کنترل تردد
  • ارایه راهکارهای امنیتی جهت پیاده سازی در لایه های Routing & Switching
  • پیاده سازی ساختار امنیتی در بخش سرویس های تحت شبکه
  • نیاز سنجی، نصب و راه اندازی سیستم های مانیتورینگ و گزارش گیری
  • و سایر موارد مرتبط با مباحث امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات