طراحی و اجرا

طراحی و اجرا
  بخش طراحی و اجرا یکی از زیر مجموعه های خدمات فنی و مهندسی شرکت IKK بوده که می توان فعالیت های آن را به صورت خلاصه به شرح زیر معرفی نمود.
 • طراحی و اجرای ساختار غیر فعال شبکه (Passive) 
 • Trunking &Cabling (Copper, Fiber Optic
 • Power Line Communication (PLC) Networks
 • Wireless Networks (Wi-Fi, Point to Point
 • Designing & Implementing Server Room
 • Data Center (Physical Infrastructure
 • طراحی و اجرای ساختار فعال شبکه (Active)
 • طراحی و اجرای ساختارActiveDirectory
 • طراحی و اجرای زیر ساخت های منطقی شبکه (LogicalInfrastructure)
 • پیاده سازی سرویس ها و نرم افزارهای مبتنی بر شبکه
 • طراحی و پیاده سازی سرویس های اطلاع رسانی (MailServer, SMSServer, …)
 • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی
 • طراحی و اجرای ساختار Switching & Routing
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های مانیتورینگ
 • طراحی و اجرای سیستم های پشتیبان 
 • طراحی و اجرای ساختار امنیت فیزیکی (PhysicalSecurity)
 • طراحی و اجرای ساختار امنیت منطقی (LogicalSecurity) 
 • طراحی و پیاده سازی لبه های امنیتی شبکه (NetworkEdge)  با استفاده ازFirewall, IDS, IPS
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های نظارتی، احراز هویت و کنترل تردد
 • Security Camera
 • Authentication Devices (Smart Card, Biometric, Multifactor)
 • Access Controls
 • طراحی و اجرای سیستم های مخابراتی
 • نصب و راه اندازی بستر غیر فعال مخابراتی
 • نصب مراکز تلفن Panasonic و NEC
 • پیاده سازی سرویس های نوین در ساختار مخابراتی مانند VoIP و VideoConference
 • طراحی و پیاده سازی سرویس های مبتنی بر وب (WebServices)