رفع عیب

رفع عیب
  رفع عیب
       رفع کلیه مشکلات و کاستی های موجود در دو بخش فیزیکی (Physical) و منطقی (Logical) شبکه با ارایه گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت را می توان وظیفه اصلی این بخش نام برد. مشکلات فوق که گاهاً می توانند بر اثر استفاده نا صحیح از سرویس ها و تجهیزات و یا در اثر نفوذ هکرها و کد های مخرب (ویرس، تروژان و...) بوجود آمده باشند، در کوتاه ترین زمان ممکن، توسط روش های نوین رفع عیب (trouble Shooting) و با تحمیل کمترین زمان ممکن در غیر فعال کردن کل و یا بخشی از شبکه (Down Time) توسط متخصصین این شرکت قابل رفع خواهند بود. شرکت ایمن کاوان کیهان (IKK)به واسطه عمکرد خوب و پشتیبانی مناسب در بخش مربوطه مفتخر به دریافت تقدیرنامه های متعهددی از ارگانها و سازمان های دولتی گردیده است. خدمات فوق در بخش های زیر قابل ارایه به مشتریان گرامی خواهد بود.
 • WAN Connections
 • Wireless Networks
 • Routing & Switching
 • Infrastructure Services: DNS, DHCP, WINS
 • Database Services
 • Directory Services
 • Vulnerability resolving