امنیت اطلاعات و ارتباطات

امنیت اطلاعات و ارتباطات
    خدمات مشاوره ای در بخش امنیت اطلاعات و ارتباطات
اخذ گواهینامه های بین المللی امنیت اطلاعات (BS7799, ISO27001)
برنامه ریزی، نیاز سنجی و پیاده سازی سیستم ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)
نصب و راه اندازی سیستم های (Anti Virus, IDS, IPS, Firewall, … )
ارائه راهکارهای جامع جهت پیاده سازی سیستم های نظارتی ، احراز هویت و  کنترل تردد
ارایه راهکارهای امنیتی جهت پیاده سازی در لایه های Routing & Switching
پیاده سازی ساختار امنیتی در بخش سرویس های تحت شبکه
نیاز سنجی، نصب و راه اندازی سیستم های مانیتورینگ و گزارش گیری
و سایر موارد مرتبط با مباحث امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات