اخبار

 • پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی

  شرکت یاهو که از بزرگ‌ترین ارایه‌کنندگان خدمات پست الکترونیکی در جهان محسوب می‌شود اعلام کرد که قابلیت‌های این سرویس اینترنتی را برای مرورگرهای اینترنتی قدیمی محدود می‌کند.

 • پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی

  شرکت یاهو که از بزرگ‌ترین ارایه‌کنندگان خدمات پست الکترونیکی در جهان محسوب می‌شود اعلام کرد که قابلیت‌های این سرویس اینترنتی را برای مرورگرهای اینترنتی قدیمی محدود می‌کند.

 • پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی

  شرکت یاهو که از بزرگ‌ترین ارایه‌کنندگان خدمات پست الکترونیکی در جهان محسوب می‌شود اعلام کرد که قابلیت‌های این سرویس اینترنتی را برای مرورگرهای اینترنتی قدیمی محدود می‌کند.

 • پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی

  شرکت یاهو که از بزرگ‌ترین ارایه‌کنندگان خدمات پست الکترونیکی در جهان محسوب می‌شود اعلام کرد که قابلیت‌های این سرویس اینترنتی را برای مرورگرهای اینترنتی قدیمی محدود می‌کند.

 • پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی

  شرکت یاهو که از بزرگ‌ترین ارایه‌کنندگان خدمات پست الکترونیکی در جهان محسوب می‌شود اعلام کرد که قابلیت‌های این سرویس اینترنتی را برای مرورگرهای اینترنتی قدیمی محدود می‌کند.

 • پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی پایان پشتیبانی ایمیل یاهوازمرورگرهای قدیمی

  شرکت یاهو که از بزرگ‌ترین ارایه‌کنندگان خدمات پست الکترونیکی در جهان محسوب می‌شود اعلام کرد که قابلیت‌های این سرویس اینترنتی را برای مرورگرهای اینترنتی قدیمی محدود می‌کند.

 1