اهداف و چشم انداز


هدف اصلی این شرکت ارائه ی گستره ی وسیعی از خدمات در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین سیستم های امنیتی در بخش IT، بابالاترین سطوح استاندارد به مشتریان حقیقی و حقوقی بوده است و تاکنون افتخار آن را داشته ایم که با پاسخگویی به نیازمندی های کارفرمایان به بهترین وجه ممکن،موجبات رضایت کامل مشتریان خود را که عمدتا سازمان ها و ارگان های دولتی و نیمه دولتی بوده اند فراهم سازیم. بدیهی است که رضایتمندی کارفرمایان از خدمات ما انگیزه بخش این شرکت در حرکت به سوی آینده ای پربارتر و فراهم ساختن کیفیتی بالاتر است، و در این راستا تمامی تلاش مدیران و کارکنان این شرکت بر ایجاد زمینه های روزافزون توسعه ی حرفه ای و ارائه ی بهترین خدمات به مشتریان تمرکز یافته است و امید است در آینده ای نه چندان دور ضمن تاسیس و گسترش شعب در نقاط مختلف کشور، زمینه فعالیت حرفه ای در سطح بین المللی به طور گسترده تر را نیز فراهم سازیم.

 
ماموریت شرکت :

تحقق موضوع و اهداف شرکت به یاری ِاستفاده از تکنولوژی و دانش نوین به همراه متخصصینی کارآمد که چون متخصصان سایر رشته های علمی و فرهنگی، عشق و توانایی خود را در خدمت رسانی و ادای دین به میهن خود و تلاش در روند توسعه ی روزافزون آن به اثبات رسانیده اند.