شرکت سخا رایانه توس

شرکت سخا رایانه توس

خدمات انجام گرفته برای شرکت

سال 1385:

  • مشاوره امنیتی
  • تامین تجهیزات کنترل تردد (access control)
  • برگزاری دوره های تخصصی شبکه و امنیت اطلاعات برای مدیرانiT