سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

خدمات انجام گرفته برای شرکت

سال 1386:

  • برگزاری دوره های مقدماتی شبکه و امنیت اطلاعات برای مدیران IT